บทความ

อังกาบหนู / อังกาบเหลือง

Posted On August 15, 2018 at 3:19 pm by / No Comments


ต้นอังกาบหนู หรือ ต้นอังกาบเหลือง
เป็นไม้พุ่ม มีลำต้นเกลี้ยง มีหนามยาวอยู่รอบข้อ หนามมีความประมาณ 1-2 เซนติเมตร
ดอกมีสีเหลือง ไม่มีกลิ่น

สรรพคุณ :
เป็นยาสมุนไพร บำรุงธาตุ แก้ท้องผูกอาหารไม่ย่อย ลดไข้แก้หวัด

การขยายพันธุ์ :

ด้วยการปักชำ หรือเพาะเมล็ด

การดูแล :
อังกาบ เลี้ยงรำไรได้ หรือกลางแดดจัดก็งาม จัดเป็นพืชดูแลง่ายและทนแล้งได้ดี

ทางร้านดงดอกไม้มีจำหน่ายค่ะ

สั่งซื้อสินค้า กดที่นี่..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *