คณะทำงาน

==============================

แม่ค้า “เจี๊ยบ”

ตำแหน่งและความรับผิดชอบ :

เจ้าของกิจการ (CEO) ดงดอกไม้ (คลังต้นไม้ออนไลน์)*

และ เจ้าหน้าที่ > ดูแลและเพาะขยายพันธุ์ไม้ ,วิชาการ ,พัสดุและจัดซื้อ ,ขาย ,ประชาสัมพันธ์ ,ลูกค้าสัมพันธ์ ,Call Center ,บริการก่อน/หลังการขาย ,แม่บ้าน ,ขนส่งสินค้า

==============================

พ่อค้า “โปร”

ตำแหน่งและความรับผิดชอบ :

เจ้าหน้าที่ > นโยบายและแผน ,การตลาด ,การเงิน ,การต่างประเทศ ,ออกแบบ ,IT ,เอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ ,กฎหมาย ,บริการก่อน/หลังการขาย ,พ่อบ้าน ,คนสวน ,ขนส่งสินค้า

==============================

 

 

น้องหมา “ไม้กวาด”

ตำแหน่งและความรับผิดชอบ :

เจ้าหน้าที่ > มาสคอตประจำร้าน ,Security

==============================

 

 

เด็กน้อย “เจได”

ตำแหน่งและความรับผิดชอบ :

เจ้าหน้าที่ > ผู้ช่วยงานทั่วไป ,คนสวน ,ขนส่งสินค้า