บทความ

บทความ บนเว็บไซต์ ดงดอกไม้ (คลังต้นไม้ออนไลน์)

ทุกบทความ เขียน เรียบเรียง และเผยแพร่ โดยคณะทำงาน ดงดอกไม้ เพื่อใช้กับ ดงดอกไม้ (คลังต้นไม้ออนไลน์) ผู้อื่นสามารถเผยแพร่ต่อ (share) บทความได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตใดๆ ก่อนล่วงหน้า แต่จำเป็นต้องแสดงส่วนของที่มา (credit) ของเนื้อหา หรือบทความนั้นๆ ไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนด้วย มิฉะนั้น อาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์บทความได้ จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจไว้ในที่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

บทความเชิงวิชาการเหล่านี้ ถูกรวบรวมและเขียนขึ้นมาภายใต้ประสบการณ์ของผู้เขียนโดยตรงเป็นหลัก ประกอบกับข้อมูลเสริมต่างๆ จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั่วไป ทั้งจากหนังสือ บทความ และบุคคล ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น และทำการเรียบเรียงให้มีเนื้อหาสั้น กระชับ น่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย สำหรับบุคลลทั่วไป หากมีข้อมูลใดในบทความบกพร่อง หรือผิดพลาดจากข้อมูลวิชาการในแหล่งอื่น คณะทำงาน ดงดอกไม้ ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

#คุยกันไม้ by โปร (บัวดินพื้นเมือง vs บัวดินนำเข้า ต่างไงหว่า?)

เคล็ดไม่ลับ… จากทางบ้าน (สำหรับผู้ไม่สะดวกรดน้ำต้นไม้บ่อยๆ) Credit : คุณเจ่ง จิ๋ว

อังกาบหนู / อังกาบเหลือง

Euphorbia Antiquorum หรือ “สลัดได” พิษ แรง แฝง สรรพคุณ

Z. Fadjar Pink บัวดินต่างประเทศ ที่สุดของ แม่พันธุ์บัวดิน และ ตัวแม่ แห่งสีชมพู

บัวดิน Z. Grandiflora บางคนก็ว่า.. ว่านขุนแผนสะกดทัพ ? กับ ประโยชน์ สรรพคุณ ขั้นเทพ !

“ว่านแสนพันล้อม” บัวดิน Z. Rosea สีชมพู ดอกเล็ก สรรพคุณ ไม่เล็ก!

ต้นคูนม่วงแคระ แคระจริงไหม? ราคา เท่าไร? ขาย ที่ไหน?

มาทำความรู้จัก แก้วพวงดวงใจ ดอกหอม ..(ชื่อวิทยาศาสตร์ Murraya) ดูแลง่าย ราคา ไม่สูงอย่างที่คิด ..