การรับประกัน / เปลี่ยนคืนสินค้า

========================================================================================================================

เงื่อนไขการรับประกัน / เปลี่ยนคืนสินค้า

  • หลังจากคุณได้รับสินค้าจากบริษัทจัดส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว โปรดเปิดกล่องพัสดุด้วยความระมัดระวัง หากพบสินค้าชำรุด เสียหาย หรือไม่ตรงตามตกลงไว้ (ร้านจะยึดถือตามรายการสั่งซื้อของคุณเป็นเกณฑ์) คุณสามารถขอใช้สิทธิ์การรับประกัน / เปลี่ยนคืนสินค้า ของคุณได้

*หมายเหตุ : (สำคัญมาก***) กรุณาบันทึกรูป “บรรจุภัณฑ์พร้อมสินค้าทั้งหมด” ของคุณ เก็บไว้ทันทีเมื่อรับสินค้า แล้วรีบทำการแจ้งกลับมาที่เราให้เร็วที่สุด ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 24 ชั่วโมง* (โดยร้านจะเริ่มนับเวลา ตั้งแต่รับสินค้าของคุณ เป็นเกณฑ์)

  • การรับประกัน / เปลี่ยนคืนสินค้า ทุกกรณีจะไม่ครอบคลุมถึงสินค้าที่มีการชำรุด เสียหาย หรือไม่ตรงตามตกลงไว้ อันเกิดขึ้นจากตัวคุณลูกค้าเอง อาทิเช่น การเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ใช้สินค้าผิดวิธี เกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายอันเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติในพื้นที่ของคุณ
  • ค่าบรรจุภัณฑ์และค่าบริการจัดส่งสินค้า ที่นอกเหนือจากค่าสินค้านั้น คุณไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในทุกกรณี และคุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าจัดส่งใหม่ ในกรณีขอใช้สิทธิ์เปลี่ยน / คืนสินค้า (ยกเว้นบางกรณี ตามการพิจารณาของร้าน เป็นกรณีๆ ไป เท่านั้น)
  • ระยะเวลาที่แจ้งขอใช้สิทธิ์การรับประกัน / เปลี่ยนคืนสินค้า ของคุณได้นั้น จะนับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ด้วย (กรุณาแจ้งขอใช้สิทธิ์ ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากคุณรับสินค้า หรือเร็วที่สุด)

* หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของร้าน และขอสงวนสิทธิ์การพิจารณา การรับประกัน / เปลี่ยน คืนสินค้า แต่เพียงผู้เดียว

 

ช่องทางติดต่อการขอใช้สิทธิ์การรับประกัน / เปลี่ยนคืนสินค้า ของคุณ :

 

     085 – 905 – 8919     หรือ                    หรือ