บทความ

เกี้ยวเกล้า

เกี้ยวเกล้า ไม้พุ่มดอกสวย ที่ปรากฎชื่อในวรรณคดี เรื่องลิลิตพระลอ จัดเป็นไม้โบราณ และเป็นไม้สมุนไพรที่คนโบราณ นำรากมาฝนแก้พิษงู รวมถึงนำเปลือก มาช่วยในการขับถ่ายช่วยระบาย และขับเสมหะ เกี้ยวเกล้า เป็น...
Read More