แพรเซี่ยงไฮ้ / Portulaca

ไม้ดอกคลุมดินประดับสวน ทนแดด ชอบน้ำ เลี้ยงง่าย ให้ดอกทุกวัน