คุณนายตื่นสาย caramel (คาราเมล)

Description

คุณนายตื่นสาย caramel (คาราเมล)
คุณนายสีส้มทอง ดอกขนาดเล็ก เป็นลูกผสมของร้านดงดอกไม้
บางครั้งเพี้ยนเป็นดอกลายเหลืองชมพู
กิ่งเล็กแตกแขนงดี เลี้ยงง่าย
ออกดอกทุกวัน
ชอบแสงแดด และน้ำ ดินโปร่ง
ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำหรือเพาะเมล็ด

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “คุณนายตื่นสาย caramel (คาราเมล)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *